Vanemapuhkuse uuendus muudab vanemapuhkuste ja nende eest makstavate vanematoetuste aega ning kestust. Uuendus puudutab peresid, kelle lapse eeldatav sünniaeg on 04.09.2022 või hiljem. Uusi toetusi saab taotleda järk-järgult alates 1. maist. Vanemapuhkuse kavandamisel võib kasutada abiks kalkulaatoreid.

Vanemapuhkuse järgsed vanematoetused on edaspidi erirasedushüvitis, rasedushüvitis ja vanemapalk. Need toetused puudutavad peresid, kelle lapse eeldatav sünniaeg on 04.09.2022 või hiljem ning peresid, kes võtavad adoptiivlapse hiljemalt 31.07.2022 enda hoolde. Rase vanem saab taotleda rasedushüvitist ja vanemapalka alates 01.05.2022. Erirasedushüvitist ja teise vanema vanemapalka saab taotleda alates 01.08.2022. Taotlusi saab esitada OmaKelas.

Vanematoetusi saab jagada vanemate vahel võrdselt – selline paindlikkus toetab igapäevast elukorraldust

Vanematoetusi saab kasutada kokku 320 argipäeva. Kui lapsel on kaks vanemat, jagunevad puhkused vanemate vahel võrdselt, s.t kumbki saab kasutada 160 argipäeva. Rase vanem saab lisaks eelmainitule enne vanemapalka veel 40 päeva rasedushüvitist. Oma kvoodist võib kokkuleppel loovutada teisele vanemale või last hoidvale isikule kuni 63 argipäeva.

Osaline vanemapalk ja -puhkus muudavad töö ja vanemapuhkuse sobitamise paindlikumaks ning lubavad töötada näiteks osaajaga. Üks osalise vanemapalga päev kulutab vanemapalga kvoodist pool päeva.

Vanemad võivad ka edaspidi 18 argipäeva koos puhata. Vanemapalga päevi võib kasutada soovitud aegadel seni, kuni laps saab kaheaastaseks või adoptiivlapse hooldusele võtmisest on möödunud kaks aastat.

„Uue mudeli järgseid hüvitisi saab taotleda alates maist uue klienti juhendava veebivormi kaudu. Asjaajamist lihtsustavad nii visuaalne sisu kui ka mitmesugused kalkulaatorid. Hüvitiste teavet jagame ka koos sünnitoetuspakiga ja Kela lastega perede arekeelses voldikus,“ räägib Kela lastega perede toetuste juht Kiti Laitinen.

Kavandage vanemapuhkust ja arutage selle üle nii kodus kui ka tööl

Rasedushüvitise ja vanemapalga päevade kalkulaator aitab teil vanemapuhkust planeerida. Selle abil saate arvutada, mis perioodi eest teil on õigus rasedushüvitist ja vanemapalka saada. Kalkulaatori andmeid võib kasutada ka tööandjaga sel teemal rääkides.

Vanemapuhkuse uuendus mõjutab ka töökohti ja nõuandlaid. Kela on koostanud tööandjatele ja koostööpartneritele abiks mitmekeelsed infomaterjalid.

„Nõuandlatel ja tööandjatel on vanemapalga uuenduses suur/tähtis roll, sest nende kaudu saavad pered puhkuse kohta teavet. Vanemapuhkus jaotub vanemate vahel endiselt ebavõrdselt. Vanemapuhkuse uuendus ei ole mitte Kela-sisene asi, vaid me soovime muutust kogu ühiskonna tasandil, et vanemapuhkus jaotuks edaspidi ühtlasemalt,“ selgitab Kela kommunikatsiooniekspert Milla Vainio.

Kampaania „Jagatud rõõm on kahekordne rõõm!“ annab eri kanalite kaudu teavet

Vanemapuhkuse uuenduse mitmekeelne reklaamikampaania algab mai alguses. Kampaania kestel jagatakse eri kanalite kaudu teavet ja selle eesmärk on parandada lastega perede ning last soovivate inimeste teadlikkust vanemapalgast ning selle paindlikkusest.

Vanemapuhkuste uus ja vana seadus kehtivad kõrvuti kuni 2024. aasta lõpuni. Vana seadust kohaldatakse, kui lapse eeldatav sünniaeg on enne 04.09.2022.

Lisateave:

Vanemapuhkuse uudendus – Vanemapalgad uuenevat (pdf)